Sons vocàlics foto portada

La consciència fonològica és la sensibilitat i el coneixement explícit de l’estructura fonològica de les paraules en una llengua. Implica l’habilitat per pensar o manipular els sons individualment. És una habilitat metalingüística prèvia a la lectoescriptura que té una influència molt significativa en el desenvolupament posterior de la lectura i l’escriptura.  Per això, des d’Infantil és important oferir possibilitats per a desenvolupar aquesta habilitat i treballar-la sistemàticament mitjançant el joc, el moviment, experiències manipulatives i vivencials. A continuació vos presente una proposta on treballem manipulativament la consciència fonològica associant sons amb imatges sense presentar  cap grafia.

Entrada 1

El fet de no incloure la grafia és perquè l’objectiu de l’activitat consisteix a desenvolupar una bona discriminació fonètica auditiva i la consciència fonèmica, en aquest cas, dels sons vocàlics. Més endavant, quan aquesta estiga assolida, ja podrem introduir les grafies junt amb el so i/o el suport visual. (Els suports visuals de les boquetes o articulemes que faig servir a les meues sessions són del grup @comunicarnosayl. Els hi podreu trobar i descarregar-vos-els a la seua pàgina web). Per altra banda, si voleu tindre una altra opció de presentació de l’activitat, podeu fer servir el material audiovisual complementari de «Sons vocàlics» que teniu a continuació per treballar tant a l’aula com a casa. Espere que us siga útil!