Política de Privacitat

1. INFORMACIÓ A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teues dades personals? Loroneta és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

Per a què tractem les teues dades personals i per què ho fem?
Segons el formulari on hàgem obtingut les teues dades personals, les tractarem de manera confidencial per aconseguir els següents fins:

En el formulari de Registre d’usuari
Gestionar el compte de l’usuari per proporcionar-li un accés personalitzat a la pàgina web i als serveis interactius que ofereix. (pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)

En el formulari E-commerce
Gestionar la seua compra o comanda en línia, processar el pagament i procedir a l’enviament o activació d’aquesta, d’acord amb les condicions generals de contractació. (per a l’execució d’un contracte o precontracte, 6.1.b GDPR)

Gestionar, mantenir, millorar o desenvolupar els serveis prestats. (per a l’execució d’un contracte o precontracte, 6.1.b GDPR)

Durant quant de temps conservarem les teues dades personals?
Es conservaran durant no més temps del necessari per a mantenir la finalitat del tractament o quan existisquen prescripcions legals que dictaminen la seua custòdia i, quan ja no siga necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització de les dades o la destrucció total d’aquestes.

A qui facilitem les teues dades personals?
No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers llevat que, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i d’encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privadesa.

Quins són els teus drets?
Els drets que assisteixen a l’USUARI són:
Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les teues dades, i de limitació o oposició al seu tractament.
Dret a presentar una reclamació davant l’autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els teus drets: Loroneta. C/Cuba, 61, 3-8 – 46006 València (València). E-mail: hola@loroneta.es

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i la introducció de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) al formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seues dades són necessàries per a atendre la seua sol·licitud, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquestes.

El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es faciliten totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguen completament ajustats a les seues necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD pel tractament de les dades personals de la seua responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguen exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privadesa, pots adreçar-te al RESPONSABLE a través de E-mail: hola@loroneta.es