Comprensió Lectora

Què Veus?

Què Veus?

Conjunt de 20 targetes per a treballar la comprensió lectora. Cadascuna presenta una il·lustració amb una situació o escenari. Al marge dret, figuren 6 descripcions que poden ser vertaderes o falses. Es tracta de llegir-les, observar la il·lustració i extraure'n les conclusions. Si les oracions descriuen fets vertaders, marcarem la casella. (Si plastifiqueu les targetes, podeu fer servir un retolador esborrable i marcar amb una X aquelles afirmacions que són correctes, si no, podeu marcar-les...

leer más
Busca i emparella

Busca i emparella

La proposta va dirigida a xiquetes i xiquets de Primària (dependrà del nivell lector de cadascú/cadascuna. Es poden fer servir en el cicle inicial). Conjunt de 90 targetes per a treballar la comprensió lectora. El material presenta tres tipus de targeta ( targetes de tres parts, d'inspiració Montessori ). Unes presenten una fotografia d'un escenari o una situació, les altres presenten un text curt . El tercer tipus de targeta és la targeta-control amb la qual comprovarem si hem associat...

leer más
error: Content is protected !!