Comprensió Lectora

Endevina Qui És

Endevina Qui És

El material va dirigit principalment a xiquetes i xiquets de cicle inicial de Primària. Recurs compost d'un total de 20 targetes per a treballar la lectura comprensiva en primers lectors més 20 targetes amb les correccions. Les targetes de comprensió lectora van numerades per facilitar posteriorment el registre i l'autoavaluació. Els infants han de llegir cadascuna de les 6 PISTES que presenta cada targeta i decidir quina és la il·lustració que encaixa millor amb les descripcions. Poden...

leer más
Contes Seqüenciats «Caputxeta»

Contes Seqüenciats «Caputxeta»

El material va dirigit principalment a xiquetes i xiquets de cicle inicial de Primària. Recurs compost per un total de 72 targetes per a treballar la lectura comprensiva en primers lectors. Les targetes de comprensió lectora van numerades per a facilitar l'ordre de la seqüència temporal. Els nens i nenes llegeixen primer el conte (targetes numerades). Després el guarden i llegeixen les targetes que contenen únicament el text per a posteriorment buscar la imatge a la qual correspon la...

leer más
ANIMALades. Targetes de Comprensió Lectora

ANIMALades. Targetes de Comprensió Lectora

El material va dirigit principalment a xiquetes i xiquets de cicle inicial de Primària. Recurs compost d'un total de 60 targetes per a treballar la lectura comprensiva en primers lectors. Les targetes de comprensió lectora van numerades per facilitar posteriorment el registre i l'autoavaluació. Els infants han de llegir cadascuna de les tres opcions que presenta la targeta i decidir quina és la correcta d'acord amb la il·lustració. Poden enganxar-hi una pinça o registrar en un full el número...

leer más
Comprensió Lectora «Qui Soc?»

Comprensió Lectora «Qui Soc?»

Aquest recurs presenta un conjunt de 48 targetes per a treballar la comprensió lectora associant textos descriptius i personatges. Hi trobareu 16 targetes amb textos descriptius, 16 targetes amb diferents personatges i 16 targetes autocorrectives. Els xiquets/xiquetes escullen una targeta amb text. Després de llegir i d'interpretar tota la informació, cerquen el personatge que s'adapte a la descripció del text i l'enganxen (llegim, interpretem, descartem i associem). Una vegada finalitzades...

leer más
Comprensió lectora de paraules 1

Comprensió lectora de paraules 1

Material visual i manipulatiu compost de 54 targetes de paraules (en lletra de pal i minúscula) per a treballar la lectura comprensiva i l'atenció. Cadascuna d'aquestes targetes presenta tres il·lustracions. Dues d'aquestes no es corresponen a la paraula escrita i sols una és la correcta. En aquesta casella hi enganxarem una pinça. Veureu que les caselles amb els dibuixos estan enumerades de l'1 al 3 per a donar més possibilitats al material i ampliar la proposta a l'escriptura o al càlcul...

leer más
Comprensió lectora d’oracions 1

Comprensió lectora d’oracions 1

Començar a descodificar i  donar-li a aquesta descodificació significació és tot un repte per a moltes i molts dels nostres xiquets. És important fer-ho d'una manera amable i iniciar aquest procés lector presentant materials amb poca informació escrita perquè els infants puguen prendre gust a les primeres lectures sense cap pressió de textos llargs o llibres que poden, de vegades, resultar desmotivadors. En aquest sentit, les targetes resulten més dinàmiques, engrescadores i facilitadores en...

leer más
Què Veus?

Què Veus?

Conjunt de 20 targetes per a treballar la comprensió lectora. Cadascuna presenta una il·lustració amb una situació o escenari. Al marge dret, figuren 6 descripcions que poden ser vertaderes o falses. Es tracta de llegir-les, observar la il·lustració i extraure'n les conclusions. Si les oracions descriuen fets vertaders, marcarem la casella. (Si plastifiqueu les targetes, podeu fer servir un retolador esborrable i marcar amb una X aquelles afirmacions que són correctes, si no, podeu marcar-les...

leer más
Busca i emparella

Busca i emparella

La proposta va dirigida a xiquetes i xiquets de Primària (dependrà del nivell lector de cadascú/cadascuna. Es poden fer servir en el cicle inicial). Conjunt de 90 targetes per a treballar la comprensió lectora. El material presenta tres tipus de targeta ( targetes de tres parts, d'inspiració Montessori ). Unes presenten una fotografia d'un escenari o una situació, les altres presenten un text curt . El tercer tipus de targeta és la targeta-control amb la qual comprovarem si hem associat...

leer más