Condicions d’ús

CONDICIONS D’ÚS

Aquest lloc Web conté textos elaborats amb fins merament informatius o divulgatius, que poden no reflectir l’estat actual de la legislació o la jurisprudència, i que es refereixen a situacions generals, per la qual cosa el seu contingut no ha de ser aplicat necessàriament per la persona usuària a casos concrets.

En aquest web es detallen els serveis oferts per «Loroneta». El seu ús implica l’acceptació de les següents condicions, declinant realitzar qualsevol reclamació sobre les mateixes:

– L’ús d’aquest web està adreçat a persones majors d’edat.
– «Loroneta» podrà modificar el contingut del web, els seus serveis, tarifes, garanties, etc., en qualsevol moment i sense previ avís.
– «Loroneta» pot posar a disposició de la persona usuària enllaços o altres elements que permeten l’accés vers altres llocs web pertanyents a tercers. No comercialitzem els productes i serveis de les esmentades pàgines enllaçades, ni assumim cap mena de responsabilitat sobre aquestes, ni sobre la informació que hi contenen, ni la seua veracitat o licitud, ni de qualssevol efectes que pogueren derivar-se’n. En tot cas, «Loroneta» manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a l’esmentat lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
– Els preus indicats en el web, en cas que n’hi haja, seran vàlids llevat d’error tipogràfic, i seran susceptibles de canvis sense previ avís.
– No és necessari registrar-se en el web, ni facilitar cap mena de dada personal, per navegar-hi.
– «Loroneta» no pot garantir el funcionament ininterromput o totalment lliure d’errors d’aquest web. Per tant, no ens fem responsables de cap dany causat per l’ús d’aquest lloc.
– «Loroneta» ofereix els seus serveis i productes de manera indefinida, podent, això no obstant, suspendre’n la prestació, unilateralment i sense previ avís.
– «Loroneta» no es farà responsable dels danys i perjudicis, propis o a tercers, produïts per un mal ús d’aquest web per part del client.
– La persona usuària es compromet a no utilitzar aquest web ni els serveis oferts al web per a la realització d’activitats contràries a la llei, a l’ordre públic o a aquestes condicions.
– «Loroneta» no es responsabilitza dels virus que tinguen el seu origen en una transmissió telemàtica, infiltrats per tercers, generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.
– «Loroneta» no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeta a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això, i en compliment d’allò que es disposa als art. 11 y 16 de la LSSI-CE, «Loroneta» es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa a la retirada o, si escau, al bloqueig de tots aquells continguts que pogueren afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que la persona usuària considere que existeix en el seu web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifique de forma immediata a l’administrador del lloc web.
– Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcione correctament. En principi, se’n pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tanmateix, «Loroneta» no descarta la possibilitat que existisquen certs errors de programació, o que s’esdevinguen causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies similars que facen impossible l’accés a la pàgina web.
– Les opinions vessades en els mateixos no reflecteixen necessàriament els punts de vista de «Loroneta». El contingut dels articles publicats en aquest lloc Web no pot ser considerat, en cap cas, substitutiu d’assessorament legal. La persona usuària no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en aquest lloc Web sense recórrer prèviament a l’assessorament professional corresponent.

En definitiva, la persona usuària és l’única responsable de l’ús que realitze dels serveis, continguts i enllaços inclosos en aquest web.