Consciència Fonològica

Rodolins d’insectes i animals

Rodolins d’insectes i animals

Conjunt de 18 targetes de rodolins, més 18 targetes autocorrectives i 18 imatges que formen la rima. En xiquetes i xiquetes no lectors, llegirem nosaltres el rodolí per a que puguen buscar la imatge que rima. És important assegurar-se primer que tots els infants coneixen el vocabulari.En primers lectors, l'activitat és pot dur a terme amb més autonomia. Ací també serà necessari els coneixements previs del vocabulari. Al finalitzar l'activitat, xiquetes i xiquets comproven el que han fet amb...

leer más
Tires de Consciència Fonològica

Tires de Consciència Fonològica

Joc de consciència fonològica per a xiquetes i xiquets d'Infantil i de cicle inicial de Primària. El material està format per un conjunt de 25 tires fonològiques per a treballar els sons vocàlics inicials, més 5 targetes autocorrectives i 5 fotografies que representen els fonemes vocàlics. Cada tira mostra una fotografia on està representat el so inicial que anem a treballar. Cal que les xiquetes i xiquets estiguen prèviament familiaritzats amb l'associació d'aquestes fotografies amb el so...

leer más
Comptem Paraules

Comptem Paraules

Proposta per a treballar la consciència lèxica en xiquetes i xiquets d'educació Infantil i cicle inicial de Primària. El material està format per un conjunt de 15 targetes amb situacions de la vida quotidiana, més 64 pictogrames per poder representar el nombre de paraules sense utilitzar l'escriptura i 15 targetes autocorrectives. En alguns casos, per facilitar la representació de la paraula, s'ha optat per utilitzar vocals (preposicions o conjuncions) o en el cas dels noms propis, la paraula...

leer más
Joc de rimes

Joc de rimes

Les rimes són un recurs molt beneficiós per a treballar la consciència fonològica i la sensibilitat per discriminar, identificar i comparar sons. A més a més, són divertides i agraden molt als infants. A continuació vos compartisc un recurs per a treballar les rimes. Es tracta d'un conjunt de 32 targetes d'opció múltiple. Els infants jugaran a trobar la parella que rime amb el dibuix representat en la targeta i li enganxarà una pinça. Si voleu que el material siga autocorrectiu, col·loqueu-li...

leer más
Què Sona R-RR?

Què Sona R-RR?

Amb aquestes targetes tenim la possibilitat de treballar per una banda la discriminació fonètica del fonema /r/ simple i /rr/ múltiple, i per altra, l'ortografia de les paraules amb aquestes grafies.A l'aula ens podem organitzar en grups menuts i jugar en equips cooperatius o simplement disposar del material a l'ambient de llenguatge i comunicació de classe per així treballar amb ell de manera lliure i autònoma, una vegada presentat. El joc consisteix a què els infants enganxen les pinces a...

leer más
Sons Vocàlics

Sons Vocàlics

La consciència fonològica és la sensibilitat i el coneixement explícit de l'estructura fonològica de les paraules en una llengua. Implica l'habilitat per pensar o manipular els sons individualment. És una habilitat metalingüística prèvia a la lectoescriptura que té una influència molt significativa en el desenvolupament posterior de la lectura i l'escriptura.  Per això, des d'Infantil és important oferir possibilitats per a desenvolupar aquesta habilitat i treballar-la sistemàticament...

leer más
error: Content is protected !!