Consciència Fonològica

Comença igual que

Comença igual que

El recurs va dirigit a xiquetes i xiquets iniciant-se en el desenvolupament d'habilitats de consciència fonològica d'Educació Infantil i cicle inicial de Primària. Aquest recurs està format per un total de 60 targetes per a treballar la consciència fonològica de síl·labes inicials. En cada full veureu que s'hi treballa un fonema inicial diferent (quinze en total) amb quatre combinacions vocàliques per oferir més d'una possibilitat a la xicalla. (per exemple /f/ : /fa/-/fu/-/fi/-/fo/) El joc...

leer más
Busca la Rima

Busca la Rima

Quan parlem de consciència fonològica, fem referència a diferents estructures (consciència de paraula-frase, consciència de síl·laba i consciència de fonema). A l'hora de seqüenciar el treball d'aquestes diferents àrees hem de parar atenció i dissenyar-les atenent a uns criteris de dificultat. Les estructures grans són sempre més fàcils de percebre o d'identificar que les xicotetes. A un xiquet o xiqueta li resultarà més fàcil identificar una síl·laba que un fonema. Per tant, en la...

leer más
Consciència Fonèmica Sons Vocàlics Inicials

Consciència Fonèmica Sons Vocàlics Inicials

La proposta va dirigida a xiquetes i xiquets d'Infantil i de cicle inicial de Primària. Descripció: Conjunt de 60 targetes per a treballar els sons vocàlics inicials. Es recomana associar les imatges sols amb el so sense introduir cap grafia quan estem treballant la consciència fonològica en les etapes inicials. És important que les propostes es basen en el treball de la discriminació del so i la sensibilització de com es "construeixen" les paraules des del llenguatge oral. Podem afegir...

leer más
Targetes Consciència Fonològica Articulema Opció Múltiple

Targetes Consciència Fonològica Articulema Opció Múltiple

En les etapes inicials de treball en consciència fonèmica es recomana treballar des de l'oralitat de la llengua sense introduir cap grafia, per aquesta raó i per donar un suport visual a més de la informació auditiva, he utilitzat fotografies de la posició de la boca (articulemes) i no les grafies de les diferents vocals. Posteriorment, quan els infants ja tenen una bona discriminació fonològica, introduïm les grafies (Principi Alfabètic). Abans que els infants puguen jugar de manera autònoma,...

leer más
Rodolins d’insectes i animals

Rodolins d’insectes i animals

Aquest recurs presenta 18 targetes de rodolins, més 18 targetes autocorrectives i 18 imatges que formen la rima. En xiquetes i xiquetes no lectors, llegirem nosaltres el rodolí per a que puguen buscar la imatge que rima. És important assegurar-se primer que tots els infants coneixen el vocabulari.En primers lectors, l'activitat és pot dur a terme amb més autonomia. Ací també serà necessari els coneixements previs del vocabulari. Al finalitzar l'activitat, xiquetes i xiquets comproven el que...

leer más
Tires Fonològiques

Tires Fonològiques

Conjunt de 25 tires fonològiques per a treballar els sons vocàlics inicials, més 5 targetes autocorrectives i 5 fotografies que representen cada fonema vocàlic. Cada tira mostra una fotografia on està representat el so inicial que practicarem. És important que les xiquetes i xiquets estiguen prèviament familiaritzats amb l'associació d'aquestes fotografies amb el so vocàlic al qual corresponen. Vos recomane que les feu servir abans perquè els infants puguen posteriorment jugar autònomament amb...

leer más
Comptem Paraules

Comptem Paraules

Proposta per a treballar la consciència lèxica en xiquetes i xiquets d'educació Infantil i cicle inicial de Primària. El material està format per un conjunt de 15 targetes amb situacions de la vida quotidiana, més 64 pictogrames per poder representar el nombre de paraules sense utilitzar l'escriptura i 15 targetes autocorrectives. En alguns casos, per facilitar la representació de la paraula, s'ha optat per utilitzar vocals (preposicions o conjuncions) o en el cas dels noms propis, la paraula...

leer más
Joc de rimes

Joc de rimes

Les rimes són un recurs molt beneficiós per a treballar la consciència fonològica i la sensibilitat per discriminar, identificar i comparar sons. A més a més, són divertides i agraden molt als infants. A continuació vos compartisc un recurs per a treballar les rimes. Es tracta d'un conjunt de 32 targetes d'opció múltiple. Els infants jugaran a trobar la parella que rime amb el dibuix representat en la targeta i li enganxarà una pinça. Si voleu que el material siga autocorrectiu, col·loqueu-li...

leer más
Sons Vocàlics

Sons Vocàlics

La consciència fonològica és la sensibilitat i el coneixement explícit de l'estructura fonològica de les paraules en una llengua. Implica l'habilitat per pensar o manipular els sons individualment. És una habilitat metalingüística prèvia a la lectoescriptura que té una influència molt significativa en el desenvolupament posterior de la lectura i l'escriptura.  Per això, des d'Infantil és important oferir possibilitats per a desenvolupar aquesta habilitat i treballar-la sistemàticament...

leer más
error: Content is protected !!