portada discriminacio auditiva la casa

El joc consisteix a endevinar quin element sona i elegir la targeta corresponent a l’objecte. Podem jugar en grup gran o xicotet. En el primer cas, tota la classe visualitza el vídeo i va compartint les seues respostes. Per torns, un o una alumna elegeix una de les targetes i la col.loca en la pissarra, formant una filera. Si l’activitat es realitza amb primers lectors, podem invitar als infants que escriguen la paraula acompanyant la imatge. En el segon cas, el joc és du a terme en grup xicotet (dividim la classe en 5 grups de 4 persones, per exemple, i fem una còpia del set de targetes per a cada grup). Les xiquetes i xiquets col.locaran la baralla de targetes de vocabulari sobre la taula i aniran elegint la que creguen que correspon a l’objecte que sona.

portada discriminacio auditiva la casa

De forma cooperativa i amb l’ajuda de totes i tots, ordenaran les targetes per ordre d’aparició en la seqüència. Igual que en el cas anterior, si les xiquetes i xiquetes són primers lectors, podran a més, escriure en un full les paraules dels elements que van sortint. A la nostra aula d’Audició i Llenguatge, hem jugat a associar el so amb la imatge i amb la seua miniatura corresponent. (Xiquetes i xiquets gaudeixen amb aquesta proposta!!)
Al set de targetes veureu que s’inclouen objectes que no apareixen, ni sonen al vídeo. La finalitat és incloure elements distractors per a aconseguir una major atenció per part de l’alumnat. Espere us siga útil!

error: Content is protected !!