A l’hora de plantejar qualsevol programa d’acompanyament al llenguatge oral en xiquetes i xiquets d’Infantil o de cicle inicial de Primària, és important partir sempre dels interessos que ens mostren. Requereix moments de parar, observar i detectar aquests senyals de curiositat que naixen de manera natural i convertir-les en valuoses oportunitats d’aprenentatge. Els animals, els insectes… són temes que els hi solen atraure molt i això ja és una oportunitat per a crear una proposta com aquesta que us mostre a continuació; el cicle de la granota.

Aprofitant els seus interessos he presentat aquest material per a treballar l’expressió oral, les competències lèxiques i semàntiques, la seqüenciació temporal, els nombres ordinals i l’atenció i el treball en equip.

Segons el nivell a qui va adreçada la proposta emprem un material o altre. En prelectors, expliquem el cicle de la granota fent servir àlbums il·lustrats que tenim a l’aula, els titelles de cartó, les miniatures, els dibuixos, les fotografies i juguem a contar, explicar, evocar les paraules noves que hem aprés i a classificar les diferents fases de la metamorfosi de la granota. En primers lectors, a banda, fem servir també les targetes amb paraules que acompanyen les fotografies.

Espere que vos inspire i agrade la idea. Si és així, teniu les targetes a l’enllaç de descàrrega.

granota 2
granota 3
granota 4
granota 5
error: Content is protected !!