portada que sona r-rr

El material presenta unes targetes de cada professió/ofici amb el model femení i masculí. A més, també hi trobareu unes targetes de lectoescriptura (per als alumnes de Primària) i altres amb objectes relacionats amb cada professió/ofici. El joc presenta diferents possibilitats que variaran en funció de l’objectiu i del nivell al qual va dirigit.
Podem jugar amb tota la classe dividint-la en xicotets grups (tindrem una còpia del set de targetes per a cada grup) o de forma lliure a l’ambient de llenguatge i comunicació. En funció del nivell a qui va dirigida l’activitat, ajustarem els objectius del joc.

Portada 2 Que sona R-RR

En el cas d’Infantil, podem jugar a associar les parelles d’oficis i professions, intentant recordar els seus respectius noms i també relacionar els objectes que corresponen a cada professió (per exemple, la perruquera i el perruquer s’emparellaran amb les tisores, la metgessa i el metge amb l’estetoscopi, i així amb totes les parelles). Ací, la finalitat del joc, serà ampliar o repassar el vocabulari del camp semàntic objectiu.  Per altra banda, podem variar el joc si aquest va dirigit a primers lectors. En aquesta variant, xiquetes i xiquets poden jugar amb les targetes de les paraules i associar-les amb les imatges. Així, a més de treballar el vocabulari en valencià, també introduirem una activitat de lectoescriptura. Espere que us siga útil!

656 Descargas
error: Content is protected !!