Conjunt de 25 tires fonològiques per a treballar els sons vocàlics inicials, més 5 targetes autocorrectives i 5 fotografies que representen cada fonema vocàlic. Cada tira mostra una fotografia on està representat el so inicial que practicarem. És important que les xiquetes i xiquets estiguen prèviament familiaritzats amb l’associació d’aquestes fotografies amb el so vocàlic al qual corresponen. Vos recomane que les feu servir abans perquè els infants puguen posteriorment jugar autònomament amb les tires. L’objectiu del joc és localitzar el dibuix que comence pel fonema inicial que ens mostra la fotografia. Una vegada localitzat, marquem la casella (amb un retolador esborrable, un botó, unes pinces, una anella de fusta o qualsevol altre element que tingueu a mà.) Un cop completades les tires, els infants comproven amb les targetes autocorrectives les seues respostes.

Objectius:

  • Treballar la consciència fonèmica dels sons vocàlics en posició inicial.
  • Desenvolupar una bona discriminació auditiva.
  • Afavorir l’escolta activa.
  • Activar una atenció focalitzada.
  • Ampliar coneixements lèxics i semàntics.
Què Veus 2
Què Veus 3
Què Veus 4
Què Veus 5
error: Content is protected !!