Conjunt de 20 targetes per a treballar la comprensió lectora. Cadascuna presenta una il·lustració amb una situació o escenari. Al marge dret, figuren 6 descripcions que poden ser vertaderes o falses. Es tracta de llegir-les, observar la il·lustració i extraure’n les conclusions. Si les oracions descriuen fets vertaders, marcarem la casella. (Si plastifiqueu les targetes, podeu fer servir un retolador esborrable i marcar amb una X aquelles afirmacions que són correctes, si no, podeu marcar-les amb un botó, una fitxa de parxís o trosset de plastilina.) El material va dirigit a xiquetes i xiquets de cicle inicial i de cicle mitjà de Primària.

Objectius:

  • Treballar la comprensió lectora.
  • Potenciar l’observació.
  • Fomentar l’atenció focalitzada i sostinguda.
  • Ampliar coneixements lèxics i semàntics.
Què Veus 2
Què Veus 3
Què Veus 4
Què Veus 5
error: Content is protected !!