Què sona R-RR 1

Amb aquestes targetes tenim la possibilitat de treballar per una banda la discriminació fonètica del fonema /r/ simple i /rr/ múltiple, i per altra, l’ortografia de les paraules amb aquestes grafies.
A l’aula ens podem organitzar en grups menuts i jugar en equips cooperatius o simplement disposar del material a l’ambient de llenguatge i comunicació de classe per així treballar amb ell de manera lliure i autònoma, una vegada presentat. El joc consisteix a què els infants enganxen les pinces a una de les dues opcions que consideren més adequada en funció del so o de la grafia (segons el que volem treballar).

Què sona R-RR 2

En les targetes fonètiques les opcions seran dos dibuixos corresponents al so suau o fort/vibrant. En el cas de les targetes ortogràfiques, l’opció serà elegir la grafia (R o RR) que correspon al dibuix tot recordant que de vegades sona forta, però s’escriu amb una sola R (com per exemple en inici de paraula). Aprofitarem per a recordar algunes normes ortogràfiques. També podem col·locar un gomet en la resposta correcta (darrere de la targeta) per tal que l’alumne/alumna puguen comprovar la resposta de manera autònoma. Espere que us servisca!.

642 Descargas
error: Content is protected !!