Abans de començar l’associació entre fonema i grafema, cal haver treballat moltíssim la consciència fonològica en tots els seus nivells (consciència lèxica, consciència sil·làbica i consciència fonèmica) i sempre des de l’oralitat i la discriminació auditiva. Una vegada consolidada aquesta habilitat, podrem començar amb el principi alfabètic i la seua correspondència entre el so i la representació gràfica. 

Amb aquest recurs de 28 targetes d’elecció múltiple, els infants podran practicar aquesta associació entre grafies i fonemes inicials. Cada targeta correspon a una de les lletres de l’abecedari. El joc consisteix a associar la grafia amb el so inicial d’una de les tres opcions que proposa la targeta. A més del principi alfabètic, treballem el lèxic referent als animals. El material va dirigit a xiquetes i xiquets d’Infantil que tenen un coneixement previ de consciència fonològica i també a infants de cicle inicial de Primària.

Objectius:

  • Treballar la consciència fonèmica dels sons inicials.
  • Iniciar o reforçar el principi alfabètic d’associació fonema-grafema.
  • Desenvolupar l’observació i l’atenció focalitzada.
  • Ampliar coneixements lèxics i semàntics.
Principi Alfabètic 2
Principi Alfabètic 3
Principi Alfabètic 4
Principi Alfabètic 5
error: Content is protected !!