Recurs format per 50 targetes per a treballar la correspondència fonema-grafema de sons vocàlics inicials amb suports visuals d’articulemes i de signes dactilològics. Els infants han d’identificar el so inicial i buscar la imatge corresponent d’entre tres opcions. Podem enganxar un gomet a la part posterior de la targeta perquè puguen comprovar les seues respostes de manera autònoma.

Comença igual que 001 portada
Comprensió Lectora Qui Soc 003
Comença igual que 001 portada
Comprensió Lectora Qui Soc 003
error: Content is protected !!