Conjunt de 128 targetes per a treballar el vocabulari relacionat amb animals del medi aquàtic. El recurs està dividit en 32 targetes amb fotografies i noms dels diferents animals (presentació del vocabulari), més 32 targetes amb fotografia i 32 targetes amb nom (per a relacionar fotografia i paraula), més 32 targetes de lectoescriptura amb il·lustracions i noms on falten lletres (activitat d’emplenar buits). A més a més, al final del document, també hi trobareu dues fulles amb tot el vocabulari treballat per a registrar l’aprenentatge de cada infant. Us poden servir per a avaluar i documentar el grau de consolidació lèxica. Amb el material, podem oferir diverses possibilitats de joc. Per una banda, emparellar les fotografies d’animals amb les targetes de vocabulari (on practiquem l’evocació/identificació lèxica i associació de paraula escrita) i per altra, emplenar els buits amb les lletres que manquen a les targetes d’il·lustracions d’animals (on fem una pràctica de lectoescriptura).

Objectius:

  • Treballar l’evocació i identificació del vocabulari relacionant amb el medi aquàtic.
  • Reforçar la pràctica lectoescriptora.
  • Desenvolupar l’observació i l’atenció focalitzada.
  • Ampliar coneixements lèxics i semàntics.

El material va dirigit a xiquetes i xiquets de cicle inicial i mitjà de Primària. També es pot fer servir a Infantil per a introduir vocabulari o acompanyar algun aspecte d’iniciació a la lectoescriptura atenent els interessos i necessitats de l’alumnat.

Què Veus 2
Què Veus 3
Què Veus 4
Què Veus 5
error: Content is protected !!