Quan els infants estan iniciant-se en el procés lector, començar amb la lectura de síl·labes és una estratègia facilitadora. Si a més afegim un element lúdic, la proposta encara resultarà més engrescadora per als nostres xiquets i xiquetes. Seguint aquesta idea, he dissenyat un conjunt de 72 targetes d’elecció múltiple on els infants posen en pràctica la lectura de síl·labes directes. El treball previ de la consciència fonològica jugarà un paper molt important en l’èxit de l’activitat. Els infants hauran d’esbrinar quina és la síl·laba inicial que correspon a la imatge i enganxar-hi una pinça.  Per a estructurar el material, en aquest bloc, es treballen únicament els fonemes /D/, /F/ i /M/.

Recordeu la importància de presentar el vocabulari prèviament i d’assegurar-nos que totes i tots identifiquen els conceptes que apareixen a les targetes perquè els infants puguen jugar posteriorment de manera autònoma. La presentació del material es pot dur a terme en gran grup fins que el vocabulari estiga ben consolidat o fer un acompanyament en grups xicotets.  Si voleu, podeu col·locar un gomet al darrere de la resposta correcta perquè les targetes siguen autocorrectives.

Objectius:

  • Ampliar coneixements lèxics i semàntics. Desenvolupar una bona discriminació fonològica.
  • Afavorir l’escolta activa (Quan verbalitzem en veu alta).
  • Activar una atenció focalitzada.
  • Treballar la consciència sil·làbica en posició inicial.
  • Consolidar el principi alfabètic (associació fonema-grafema).

La proposta va dirigida a xiquetes i xiquets iniciant-se en la lectura (primers lectors).

Què Veus 2
Què Veus 3
Què Veus 4
Què Veus 5
error: Content is protected !!