Targetes per a treballar la lectoescriptura i la consciència fonològica en sons inicials. El recurs està format per un total de 15 graelles de paraules secretes i 15 targetes petites amb la solució, que fem servir per a l’autoavaluació dels infants. L’objectiu d’aquest material és treballar la consciència fonèmica en sons inicials i l’associació correcta amb el grafema corresponent (principi alfabètic), descobrint d’aquesta manera una paraula que estava amagada. Un cop confegida la paraula, la buscarem en els depressors de fusta per comprovar si és correcta. I així, amb la resta de paraules secretes. Recordeu que és molt important conéixer el vocabulari de les targetes abans de començar amb la proposta perquè els infants puguen dur-la a terme autònomament. Espere que us agrade!

la paraula secreta 2
la paraula secreta 3
la paraula secreta 4
la paraula secreta 5
error: Content is protected !!