La proposta va dirigida a xiquetes i xiquets d’Infantil i de cicle inicial de Primària.

Descripció:

Conjunt de 60 targetes per a treballar els sons vocàlics inicials. Es recomana associar les imatges sols amb el so sense introduir cap grafia quan estem treballant la consciència fonològica en les etapes inicials. És important que les propostes es basen en el treball de la discriminació del so i la sensibilització de com es «construeixen» les paraules des del llenguatge oral. Podem afegir suports visuals com poden ser targetes d’articulemes (fotos de boques en les posicions articulatòries) o gestos (per exemple, els gestos Guberina).

Objectius:

  • Treballar la consciència fonèmica dels sons vocàlics en posició inicial.
  • Desenvolupar una bona discriminació auditiva.
  • Afavorir l’escolta activa.
  • Activar una atenció focalitzada.
  • Ampliar coneixements lèxics i semàntics.
Què necessitem per a... 2
Què necessitem per a... 3
Què necessitem per a... 4
Què necessitem per a... 5
Què necessitem per a... 6
Què necessitem per a... 6
Què necessitem per a... 6