Començar a descodificar i  donar-li a aquesta descodificació significació és tot un repte per a moltes i molts dels nostres xiquets. És important fer-ho d’una manera amable i iniciar aquest procés lector presentant materials amb poca informació escrita perquè els infants puguen prendre gust a les primeres lectures sense cap pressió de textos llargs o llibres que poden, de vegades, resultar desmotivadors. En aquest sentit, les targetes resulten més dinàmiques, engrescadores i facilitadores en els inicis. Seguint aquesta idea,  vos compartisc  un material compost per 25 targetes d’oracions curtes, on els infants podran jugar a llegir d’una manera lúdica i significativa.

Cadascuna d’aquestes targetes presenta tres il·lustracions. Dues d’aquestes no es corresponen a la descripció de l’oració i sols una és la correcta. En aquesta casella hi enganxarem una pinça. Veureu que les caselles amb els dibuixos estan enumerades de l’1 al 3 per a donar més possibilitats al material i ampliar la proposta a l’escriptura. El recurs inclou dos fulls numerats de l’1 al 25 on els infants poden escriure l’oració de la targeta i col·locar-li el número de la casella corresponent a la resposta.

Objectius:

  • Treballar la comprensió lectora en primers lectors.
  • Potenciar l’observació.
  • Fomentar l’atenció focalitzada i sostinguda.
  • Ampliar coneixements lèxics i semàntics.

El material va dirigit a xiquetes i xiquets de cicle inicial de Primària.

Què Veus 2
Què Veus 3
Què Veus 4
Què Veus 5
error: Content is protected !!