Material visual i manipulatiu compost de 54 targetes de paraules (en lletra de pal i minúscula) per a treballar la lectura comprensiva i l’atenció. Cadascuna d’aquestes targetes presenta tres il·lustracions. Dues d’aquestes no es corresponen a la paraula escrita i sols una és la correcta. En aquesta casella hi enganxarem una pinça. Veureu que les caselles amb els dibuixos estan enumerades de l’1 al 3 per a donar més possibilitats al material i ampliar la proposta a l’escriptura o al càlcul mental perquè en acabar d’enganxar les pinces podem jugar a sumar les puntuacions de totes les caselles que hem marcat. El recurs inclou un full numerat on els infants poden escriure o bé la paraula o el número de la resposta que han marcat (1, 2 o 3). Aquest full el farem servir per tenir un registre del grau d’assoliment de lectura comprensiva de cada infant.

Objectius:

  • Treballar la comprensió lectora en primers lectors.
  • Potenciar l’observació.
  • Fomentar l’atenció focalitzada i sostinguda.
  • Ampliar coneixements lèxics i semàntics.
  • Exercitar el càlcul mental.

El material va dirigit a xiquetes i xiquets de cicle inicial de Primària.

Comprensió lectora de paraules 1
Què Veus 3
Què Veus 4
Què Veus 5
error: Content is protected !!