Què necessitem per a…

Què necessitem per a…

El raonament verbal és el conjunt d’activitats mentals que consisteix en la connexió d’idees d’acord amb certes regles. Es tracta de la capacitat per raonar amb continguts verbals, establint entre ells principis de classificació, ordenació, relació i...
Vida en Mars i Oceans

Vida en Mars i Oceans

Conjunt de 128 targetes per a treballar el vocabulari relacionat amb animals del medi aquàtic. El recurs està dividit en 32 targetes amb fotografies i noms dels diferents animals (presentació del vocabulari), més 32 targetes amb fotografia i 32 targetes amb nom (per a...
Cicle de la Granota

Cicle de la Granota

A l’hora de plantejar qualsevol programa d’acompanyament al llenguatge oral en xiquetes i xiquets d’Infantil o de cicle inicial de Primària, és important partir sempre dels interessos que ens mostren. Requereix moments de parar, observar i detectar...
error: Content is protected !!