Targetes de descomposició

Targetes de descomposició

Aquest recurs està format per un conjunt de targetes per a treballar la descomposició numèrica. Hem fet servir blocs numèrics escalonats (semblants a les regletes cuisenaire) amb els quals busquem diferents agrupacions per a arribar a formar la xifra que ens demanen....
Matrícules Matemàtiques

Matrícules Matemàtiques

Targetes de matrícules de cotxe per a treballar diferents continguts matemàtics. Activitats que podem fer: Realitzar descomposicions numèriques. Ordenar de major a menor/menor a major. Classificar en grups de nombres parells o imparells. Sumar dues o més matrícules....
error: Content is protected !!