Rodolins d’insectes i animals

Rodolins d’insectes i animals

Conjunt de 18 targetes de rodolins, més 18 targetes autocorrectives i 18 imatges que formen la rima. En xiquetes i xiquetes no lectors, llegirem nosaltres el rodolí per a que puguen buscar la imatge que rima. És important assegurar-se primer que tots els infants...
Tires de Consciència Fonològica

Tires de Consciència Fonològica

Joc de consciència fonològica per a xiquetes i xiquets d’Infantil i de cicle inicial de Primària. El material està format per un conjunt de 25 tires fonològiques per a treballar els sons vocàlics inicials, més 5 targetes autocorrectives i 5 fotografies que...
Comptem Paraules

Comptem Paraules

Proposta per a treballar la consciència lèxica en xiquetes i xiquets d’educació Infantil i cicle inicial de Primària. El material està format per un conjunt de 15 targetes amb situacions de la vida quotidiana, més 64 pictogrames per poder representar el nombre...
Joc de rimes

Joc de rimes

Les rimes són un recurs molt beneficiós per a treballar la consciència fonològica i la sensibilitat per discriminar, identificar i comparar sons. A més a més, són divertides i agraden molt als infants. A continuació vos compartisc un recurs per a treballar les rimes....
Què Sona R-RR?

Què Sona R-RR?

Amb aquestes targetes tenim la possibilitat de treballar per una banda la discriminació fonètica del fonema /r/ simple i /rr/ múltiple, i per altra, l’ortografia de les paraules amb aquestes grafies.A l’aula ens podem organitzar en grups menuts i jugar en...
Sons Vocàlics

Sons Vocàlics

La consciència fonològica és la sensibilitat i el coneixement explícit de l’estructura fonològica de les paraules en una llengua. Implica l’habilitat per pensar o manipular els sons individualment. És una habilitat metalingüística prèvia a la...
error: Content is protected !!